ក្រដាស់​មិនអាច​ខ្ចប់​ភ្លេី​ង​បានទេ រឿង​ព្រះចៅអធិការ​វត្ត​ពោធិ៍ចិនតុង មាន​ស្រី​ស្នេហ៍ ស្រី​ស្នេហ៍​ឈឺចិត្ត​ទម្លាយ​រឿង​ពិត​ពេល​ព្រះ​អង្គ​រត់​បាត់​ – CEN