យុវជនដែលប្រើប្រាស់ ម៉ូតូកែច្នៃដា​ក់បំព​​ង់​ស៊ឺ​ម៉ាំង បំ​ពងសំឡេងឮ​ប្រែន​ៗ​ខ្លាំង​ៗ ពេលជិះ​តាមផ្លូវ ត្រូវសមត្ថកិច្ចហៅទៅដុសក្អែល​ – CEN