ស្ថាន​ភាពជំ​នន់​ទឹកភ្លៀ​ងក្នុងស្រុកសំឡូត​ វិល​មកស​ភាព​ធម្មតា​វិញហើយ ខណៈមេឃ​រាំងលែងភ្លៀង – CEN