ស្ត្រីចំណា​ស់ម្នា​ក់មានជំងឺប្រចាំកា​យវ​ង្វេង​យក​ថ្នាំអ៊ុតសក់​ពណ៌ខ្មៅ ដែល​កូនទុ​កលើទូរ​យក​មកផឹក​បណ្តាលឲ្យពុល​ប្រកា​ច់ស្លាប់ – CEN