រថយន្តវេអ​ង និងរថយន្តបាកុង ជាង៤០គ្រឿង ត្រៀមធ្វើការបំ​ផ្ទុះជាមួ​យម្សៅ​​​​ TNT – CEN