ឈាមស្រែកស្បែកហៅ ឃាតករកាប់ស​ម្លាប់ប្រ​ពន្ធ ពេលនេះស​មត្ថកិច្ចចាប់បានហើយ – CEN