តុលាការ ចោទប្រកាន់​ឪពុកចុង រំលោភ​កូនដើម​ ហើយ​បញ្ជូន​ទៅ​ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ – CEN