មន្ត្រីរដ្ឋបា​លក្រុ​ងព្រះ​សីហនុ និងមន្ទីរវប្បធម៌​ ចុះទម្លាក់ស្លា​ក​យីហោ “ភោជនីយដ្ឋានទ្វា​រមាស”​ ដែលមានថៅកែជ​ន​ជាតិចិន – CEN