លំនៅដ្ឋាន​ប្រជាពលរដ្ឋ ២ ខ្នង ត្រូវ​អគ្គីភ័យ​ឆាបឆេះ​ទាំងស្រុង ដោយ​ម្ចាស់​មិន​នៅផ្ទះ​ – CEN