មាន​ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត​និង​សរសៃប្រសាទ ផឹកស្រា​បង្ក​អោយស្លាប់​ – CEN