មេប៉ូលិស និង​មេទាហា​ន ត្រៀមកម្លាំងអនុវត្តដីកា​រប​ស់​តុលា​ការ សម្រាប់ការចាប់ខ្លួ​ន​ទណ្ឌិត​ សម រង្ស៊ី – CEN