សម្តេច​ត​ជោ ៖ សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​ខេត្ត​ដែល​ត្រូវ​ប្រឈម​ឥទ្ធិពល​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​នេះ សូម​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ – CEN