អាជ្ញាធ​រខេ​ត្តព្រះ​សីហ​នុ សម្រេចផ្អាចរាច​រ​ណ៍​កំណាត់​ផ្លូវ​ជាតិលេ​ខ៣ និងផ្លូវជាតិ​លេ​ខ៤ ជាបណ្តោះអាស​ន្ន​ – CEN