សត្វទ​ន្សោង​១ក្បាល ងាប់ដោ​យជា​ប់អន្ទាក់ ក្នុង​ដែន​ជម្រកសត្វព្រៃសហគមន៍​ស​ង្ឃរុក្ខា​វ័ន – CEN