ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដើរ​បោក​លុយ​ពលរដ្ឋ​បាន​ជិត​៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដើម្បី​រត់ការ​ចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​រដ្ឋ​ – CEN