រដ្ឋសភាកោះប្រជុំជាវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៦ ដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម សម្រាប់អាណត្តិថ្មី – CEN