មុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿង​ញៀន​សក​ម្មម្នាក់​ត្រូ​វសម​ត្ថ​កិច្ច​ឃាត់​ខ្លួន – CEN