អាជីវករ​ផ្សារ​ត្រពាំង​អណ្តើ​ក​ ៖ ​ស៊ូ​ចំណេញ​តិច​មិន​យកចំណេញ​ច្រើន​អោយតែ​អ្នក​បរិភោគ​ទៅ​មាន​ផាសុខភាព​ល្អ នោះគេ​និង​រត់​មករក​យើង – CEN