ថៅកែចិត្តកំណាច ដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលិកស្រីឲ្យអង្គុយ​ច្រហោង​​ងើប​ចុះៗ​​ ១០០ ដង រហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់ ព្រោះខឹងនាងបានធ្វើរឿងមួយនេះ – CEN