ពលរដ្ឋ​ត្រូវ​គេង​ក្នុង​មុង​គ្រប់ពេល ដើម្បី​ការពារ​ជំងឺគ្រុនឈាម និង​គ្រុនចាញ់ ប្រសិនបើ​បងប្អូន​មានការ​សង្ស័យ​កើត​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ត្រូវ​ប្រញាប់​ស្វែងរក​សេវា​ធ្វើតេស្ត​ឈាម – CEN