ឆមាស​ទី​១​ឆ្នាំ​២០១៩ ភ្ញៀវទេសចរ​ដែល​បានមក​ទស្សនា​ខេត្តមណ្ឌលគិរី ជាង​១,៦​សែន​នាក់​ – CEN