​បញ្ឈប់សកម្មភាពក្រាល​ក​ន្ទេល​ ដាក់អង្រឹង និងស​ម្ភារៈ​ផ្សេងៗ នៅបរិ​វេណត្រ​ពាំង​សេស មុខប្រាសាទព្រហ្ម​កិ​ល និងលើវាលស្មៅជុំវិញ​ក​សិន្ធុ​ប្រាសាទ​អង្គ​រវត្ត – CEN