អគ្គីភ័យ​ឆេះ​ឡស​ម្ងួ​ត​មួយកន្លែង​របស់​រោងចក្រ​ខា​លីង​តុ​ន – CEN