កម្ពុ​ជាកំពុង​មាន​សុខ​ស​​ន្ដិ​ភា​​​​ព​​ពេញលេ​​ញ​ គ្មាន​ក្រុម​ក​​​​ងទ័​​ពក្រៅ​​​ច្បាប់ ដើម្បីមកធ្វើស​ង្គ្រាមជា​មួ​យ​រា​​​ជ​​​រដ្ឋាភិ​​​បា​លទេ​ – CEN