ជំរុញឱ្យសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំ​ង១៤ ពង្រឹងកិច្ចការ សន្តិសុខ តាមបុរី និង ខុនដូ និងការគ្រប់គ្រងជនបរទេស​​ ​ – CEN