ឃុំខ្លួន មេ​បោក​លុយ​ជិត ៤០​ម៉ឺន​ដុល្លារ រឿង​រត់​ការចូល​ក្របខ័ណ្ឌ​រដ្ឋ – CEN