ករណី​ផ្ទុះ​ហ្គាស​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ៖ ជនរងគ្រោះ​ទាំង​១៣​នាក់ កំពុង​ត្រូវបាន​ជួយសង្គ្រោះ និង​មើលថែទាំ ពី​សំណាក់​ក្រុមគ្រូពេទ្យ យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​ – CEN