អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដឹ​ក​នាំអនុ​វត្ត​ន៍​ការងា​​រប​ង្ការ ទប់ស្កាត់ សារ​ធាតុញៀន នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុ​ជា​-ឡាវ ឲ្យ​មា​នប្រសិ​ទ្ធភាព – CEN