ឥទ្ធិពល​គ្រឿងញៀន​រោលរាល​ពេញបន្ទុក​នាំអោយ​យុវជន​ម្នាក់​អា​រក​សម្លាប់​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ – CEN