មក​ត្រឹមតែ​កង់​ក្រោយ ផ្លោង​ប៉ុណ្ណេះ​ហើយ … . គួរអោយខ្លាច​!! (វីដេអូ) – CEN