ភ្លើ​ងឆេះផ្ទះ ដោយមូលហេតុទុសេខ្សែភ្លើង បណ្តាលឲ្យមនុស្ស៩នាក់ រងរបួស – CEN