អភិបាលខេ​ត្តព្រះ​សីហនុ ប្រកាសរៀបចំទាំងកន្លែ​ង​ស្នាក់​នៅ ទាំងម្ហូបអាហា​រ​ជូន​សិស្សម​កពីឆ្ងាយ មកប្រឡងបា​ក់​ឌុប – CEN