រដ្ឋបាលខេ​ត្តព្រះ​សី​ហនុ បង្ហាញប្លង់តូបគំ​រូ​ថ្មីដ​ល់អាជី​វក​រឆ្នេរ​អូរ​ឈើទា​ល – CEN