មហាជន​រង់ចាំ​មើល​តែ​លោក​សមរង្ស៊ី​វិល​ចូល​ស្រុក​ដូច​កាលកំណត់​មែន​ឬទេ​ – CEN