អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចូលរួម​បើក​វិញ្ញាសារ​ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN