ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា ចាប់​បុរស​ម្នាក់ ដែល​វាយ​បុស​ម្នាក់​ចំក្បាល​បណ្ដាលឱ្យ​រងរបួស​ធ្ងន់ – CEN