កុំខ្លាំងជាមួយជនជាតិចិន បើកឡានស៊េរីទំនើប បុក​ម៉ូតូ​អូស ហើយសង​លុយ៦០០ដុល្លារ ដើម្បីបញ្ច​ប់រឿង – CEN