ប្រឡាយ​ទួល​ពង្រ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ស្ដារ​នា​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការលិចលង់​ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN