កម្ពុជា​នឹង​រៀប​ចំមហោ​ស្រពអូ​ពេរ៉ាអន្តរជាតិលើកដំបូង ​នាខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងតំបន់អង្គរ ​ដើម្បី​អប​អរខួ​ប២​៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើតអាជ្ញាធ​រ​ជាតិ​អប្សរា – CEN