តុលាការ កោះហៅ​លោក​ឡោ រស្មី អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួងកសិកម្ម ឲ្យ​ចូលខ្លួន​បំភ្លឺ ជុំ វិញ ការ ផ្ដល់ ដី ៥ កន្លែងដល់ក្រុមហ៊ុន ឯកជន នៅមណ្ឌលគិរី​ចំនួន​ជិត​៨​ពាន់​ហិកតា​ – CEN