ក្រុម​អ្នកការ​សែត​៥​នាក់ គំរាម​ប្រជាពលរដ្ឋ​យកលុយ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN