គរុសិ​ស្ស​ម្នាក់ស​ង្ស័យខ្យ​ល់គស្លាប់ ក្រោយពេ​លបំពេ​ញកា​រងារអប្បមាទប្រឡង​បាក់ឌុបឆ្នាំ២​០១៩ នៅក្រុង​ស្វាយ​រៀងចប់ – CEN