ក្រុមការងារ​អន្តរក្រសួង ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​រថយន្ត​មាន​ភាពមិនប្រក្រតី ត្រូវបាន​ឃាត់ទុក​ជាង ​៥០០​ គ្រឿង​ – CEN