ឧកញ៉ា​ដីធ្លី​ ២​នាក់​ឪពុក​និង​កូន ត្រូវបាន​ព្រះរាជអាជ្ញា​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ឆបោក ក្នុង​សំណុំរឿង​ពីរ​ករណី​ពាក់ព័ន្ធ​លក់​ដី​ខ្យល់​នៅ​ក្រុមហ៊ុន 7NG តែ​គ្មាន​ដី​ពិតប្រាកដ​ឲ្យ​អតិថិជន​ – CEN