ចាប់​បុរស​ម្នាក់ ប្រើ​ស្ន​គំរាមថា​ សម្លាប់ជនរងគ្រោះ ​២​ នាក់​ – CEN