សិស្សជា​ស្ត្រី ជាង២០០នាក់រៀននៅ​កម្រិត​ប​ឋមសិក្សា ទទួល​បាន​ការចា​ក់ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺ​មហារី​កមាត់ស្បូ​ន ដោយមិន​គិត​ថ្លៃ – CEN