ប្រទេស​ចិន សម្រេច​ការសាងសង់​ស្ពាន​វែង​បំផុត​ពិភពលោក​ – CEN