រថភ្លើង​បុក​គ្នា​ជាមួយ​ឡាន ស្លាប់ ១៤​នាក់ និង​របួស​ជិត ៣០០​នាក់​នៅ​អា​ហ្វ្រិ​ច​ខាងត្បូង​ – CEN