គូស្វាមី​ភរិ​យាថ្មី​ថ្មោង ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ច​រា​ចរ ក្រោយពេលចេញពីពិធីមង្គល​កា​រ នៅរដ្ឋ​តិច​សាស – CEN