ជនជាតិចិនប្រើអាវុ​ធខ្លី បាញ់សម្លាប់ចិនដូ​ចគ្នា​កក្រើ​ក ក្រុងព្រះសីហនុទៀ​ត​ហើយ – CEN